Chinese herbs medicine for Chronic renal insufficiency

Haikun shenxi capsule
Haikun shenxi capsule is recommended for chronic renal failure (compensation period and decompensati..
Jinshuibao capsule
$18.00
1  Reviews
Jinshuibao capsule is recommended for chronic cough and short of breath fatigue.TCM function: Nouri..
Kangshen keli
$26.00
KANG SHEN KELI /kangshen granules(sugar free) for uremia and Chronic renal insufficiencyACTIONS AND ..
Niaoduqing granule(sugar free)
Niaoduqing granule(Uremic clearance granule) is recommended for  chronic renal failure due to u..
Shen shuai ning capsule
$10.60
2  Reviews
Shen shuai ning capsule is recommended for chronic renal insufficiency with Low back pain,..
Shen shuai ning granule
Shen shuai ning granule is recommended for chronic renal insufficiency with Low back pain,..
Shen shuai ning pian
$8.60
3  Reviews
Shen shuai ning pian is recommended for chronic renal insufficiency with Low back pain, fa..
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)